Chính Sách Bảo Mật

1. Mục Đích Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn nhằm mục đích:

 • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng.
 • Gửi thông tin về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt.

2. Phạm Vi Thu Thập Thông Tin

Các thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Thông tin cá nhân: Tên, địa chỉ, số điện thoại, email.
 • Thông tin giao dịch: Lịch sử mua hàng, phương thức thanh toán.

3. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, minh bạch và an toàn:

 • Thông tin cá nhân được bảo mật và không chia sẻ với bên thứ ba.
 • Chỉ sử dụng thông tin để phục vụ cho quá trình giao dịch, hỗ trợ và cải thiện dịch vụ.

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn:

 • Sử dụng công nghệ mã hóa SSL để bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền tải.
 • Hạn chế truy cập thông tin cá nhân, chỉ những nhân viên cần thiết mới được phép truy cập.

5. Quyền Lợi Của Khách Hàng

Bạn có quyền:

 • Yêu cầu xem lại thông tin cá nhân đã cung cấp.
 • Yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu ngừng sử dụng thông tin cá nhân vì mục đích tiếp thị.